Hidria

Distribucija i regulacija zraka

Širok izbor elemenata za distribuciju i regulaciju zraka omogućava bezbučno ventiliranje u različitim vrstama objekata, kao što su na primjer: hoteli, bolnice, bazeni, industrijske hale, koncertne i sportske dvorane, kao i u farmaceutskoj, prehrambenoj, elektro i nuklearnoj industriji.

Kontakti

  • Hidria BH d.o.o.
  • Džemala Bijedića 129
  • BH-71000 Sarajevo
    -- Bosna i Hercegovina --
  • Work T: +387 33 721 710
  • FaxF: +387 33 715 090